Våra kunder

Att sätta oss in i våra kunders utmaningar och tillsammans hitta lösningar som genererar nytta för såväl bolag som för medarbetarna – det är anledningen till att vi går till jobbet. Här har vi samlat några exempel på hur vi tillsammans med kunderna har moderniserat och skalat upp deras digitala HR-processer.

Ökad grad av säkerhet och chefsnöjdhet genom kompetensbaserad rekrytering

Unionens a-kassa har en tydlig strategi gällande effektivisering och digitalisering i organisationen. Det fanns ett behov av att hitta IT-stöd för att förbättra och förenkla för kandidater såväl som ledare för att skapa en bättre upplevelse samt ett behov av att förstärka vissa HR-processer.

Läs mer om hur Alvesta kommun kom igång med kompetensbaserad rekrytering

Alvesta kommun ville införa kompetensbaserad rekrytering för att ytterligare kvalitetssäkra sina rekryteringar. Med kompetensbaserad rekrytering blir det en tydlig röd tråd genom hela rekryteringsprocessen som utgår ifrån kravprofilen för den aktuella tjänsten. 

Högre träffsäkerhet med fördomsfri rekrytering

Med hjälp av enhetlig struktur och kravprofil ser nu Eksjö kommun en högre träffsäkerhet i deras rekryteringar. Ansvaret för rekryteringar hamnar där medarbetaren ska verka samtidigt som rekryteringen är mer fördomsfri och modernare.