6 Bästa metoderna för att lyckas med rekrytering avseende mångfald och inkludering

Alla affärsverksamheter vill uppnå en positiv ekonomisk tillväxt, något som mångfald visat sig bidra till framgångsrikt. Samtidigt vill alla företag också behålla sina anställda och öka sin grad av retention. Detta är två viktiga faktorer som inte behöver utesluta varandra, utan snarare gagnas av att vi uppmärksammar och använder oss av sambandet dem emellan.