4 anledningar till att medarbetare säger upp sig och hur du som ansvarig kan ligga steget före

Är dina medarbetare nöjda med sitt jobb? Och då menar vi genuint nöjda? Denna fråga är naturlig att du som ledare funderar över då att bli av med kompetenta anställda är något man mer än gärna undviker. 

Pandemin har varit en stor utmaning på många sätt, och har till stor utsträckning påverkat hur individer ser på sin arbetssituation, bland annat i frågan om flexibilitet och trygghet.  Oavsett om du är VD eller har en roll inom HR är det viktigt att veta vad dina medarbetare vill och behöver för att vara nöjda.  

“The Great Resignation” skakade majoriteten av organisationerna i USA och aldrig tidigare har så många amerikaner sagt upp sig frivilligt från sina jobb. Forskning från U.S. Bureau of Labor Statistics visar att cirka 3 % som motsvarar hela fyra miljoner amerikaner sade upp sig frivilligt i januari 2022. När något sådant sker är det viktigt att du som både VD och HR-ansvarig frågar dig frågan – varför? Nedan listar vi några vanliga orsaker till att anställda frivilligt slutar, och hur du kan ligga steget före så att det inte sker. 

1. Brist på uppskattning 

Alla vill känna sig stolta över det arbetet man utför, men trots detta finner anställda ofta det att se hur de gör skillnad i sin position eller sitt företag. Detta leder tyvärr till minskat engagemang och bristande motivation. Du som ansvarig kan motverka detta genom att regelbundet erbjuda interna utbildningar och kurser för att se till att dina anställda konstant utvecklas. Kontinuerlig feedback är ytterligare en viktig aspekt. Det är viktigt att dina medarbetare får den uppskattning de förtjänar för det arbete de levererar, lika viktigt  som att de får chansen att se över sitt arbete tillsammans med dig med målet att utvecklas. 

2. Utbrändhet 

Att ibland jobba en timme längre än planerat hit och dit känner många igen sig i, och är eventuellt inte något man lägger mycket vikt i. Men balansen mellan arbete och privatliv störs snabbt när arbetstagarens fritid strukturellt äventyras. I kombination med det växande antalet anställda som jobbar på distans har detta resulterat i en betydande ökning av antalet anställda med utbrändhet. Så småningom kan detta leda till att anställda känner ett behov av att sluta för att få till rätt balans igen. Det är därför viktigt att du som ansvarig tidigt sätter en tydlig struktur och kultur för vad som förväntas, och i samband med det sätter gränser för att dina anställda ska känna balans mellan privatliv och arbete. 

3. Begränsade tillväxtmöjligheter inom företaget 

Det är fortfarande mycket vanligt att företag har begränsade möjligheter för anställda gällande personlig utveckling. Exempel på sådana är ett ökat ansvar, högre lön och personliga utvecklingsmöjligheter. För en medarbetare är det av stor vikt att ha ett framtidsperspektiv och mål de vill arbeta mot. Anställda som arbetat under en längre tid där uppgifterna till mestadels numera består av rutinarbete kan få en känsla av att de inte utvecklas, och resultatet blir dessvärre att de börjar de se sig för hos andra företag för nya möjligheter. 

4. Osäkerhet om mål och förväntningar 

Det räcker inte att en individ ungefär vet vad som krävs av dem. Om den större bilden inte är tydlig skapar det en känsla av att det finns en skillnad mellan arbetsgivarens och arbetstagarens förväntningar. Definierade uppgifter och mätbara mål att arbeta mot säkerställer fokus och engagemang. För bästa effekt ska detta tydliggöras redan första dagen, och ännu bättre – vid första mötet. För att säkerställa att det inte förekommer någon osäkerhet hos dina anställda och deras uppgifter är en stabil onboarding a och o. Att kunna erbjuda en bra onboarding upplevelse tar bort mycket av osäkerheten och får dina anställda att känna att de kommer till en strukturerad och välorganiserad arbetsplats. 

Vill du motverka detta i tid? Ta kontakt med oss på Visma Talent Solutions för att säkerställa en stabil HR kultur.

Vill du läsa mer om ovanstående punkter? Läs orginalartikeln här

Fyll i formuläret för att signa upp till vårt nyhetsbrev:

"*" indicates required fields

Samtycke
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakta oss