Blogg

Datadriven talanganskaffning är framtiden och den som vill rekrytera de bästa kandidaterna behöver veta hur man marknadsför sig på sociala medier och se till att ansökningsprocessen är bekväm och smidig. Det menar Sara Dalsfelt, expert inom Talent Acquisition på Adway, som tagit fram ett system som framtidssäkrar företags talangstrategi och möjliggör för en fördomsfri rekrytering.
Många bolag står inför en okänd framtid när man ser in i andra delen av 2022 och framåt.  Ett tredje år in i pandemin och arbetssituationen har i och med det genomgått stora förändringar i form av distansarbete och mot den nya termen remote work. Många arbetsgivare vill ha tillbaka sin arbetskraft på kontoret men anställda vill fortsätta arbeta flexibelt och fördela sina arbetsdagar mellan kontoret och hemma. Som arbetsgivare krävs det att du möter situationen med ett lösningsorienterat framåttänkande. 
Distansarbete, slutet på 9-till-5, obegränsad ledighet – framtiden ser flexibel ut. 51 % av de tillfrågade individerna i VD position förstår kravet på flexibilitet och att de som arbetsgivare måste anpassa sig. Det är något som är värt att ha i åtanke för din organisation: människor är vana vid val och frihet, och det är något som kan förbättra medarbetarnas upplevelse.
Är dina medarbetare nöjda med sitt jobb? Och då menar vi genuint nöjda? Denna fråga är naturlig att du som ledare funderar över då att bli av med kompetenta anställda är något man mer än gärna undviker.  Pandemin har varit en stor utmaning på många sätt, och har till stor utsträckning påverkat hur individer ser på sin arbetssituation, bland annat i frågan om flexibilitet och trygghet.  Oavsett om du är VD eller har en roll inom HR är det viktigt att veta vad dina medarbetare vill och behöver för att vara nöjda.  

Skapa en legendarisk arbetsplats